S23 Ultra

October 4, 2022

หลุดข้อมูล Galaxy S23 Ultra อาจรองรับระบบชาร์จไวแค่ 25W น้อยกว่า S22 Ultra ที่ 45W

            Galaxy S23 Ultra ว่าที่มือถือเรือธงรุ่นใหม่จากค่าย Samsung มีข้อมูลหลุดออกมาจากหน่วยงานของประเทศจีนว่า มันจะรองรับระบบชาร์จไวสูงสุดแค่ 25W เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่า S22 Ultraรุ่นปัจจุบันที่รองรับระบบชาร์จไวถึง 45W แต่ก็มีข่าวลืออีกกระแสอ้างว่า ทาง...

Read More