iPad

March 11, 2022

แบรนด์ Apple โดนผู้ใช้ในสหรัฐฯ ฟ้อง หลัง iPad mini 6 เจอปัญหาเจอย้วย

           แบรนด์ Apple เจ้าของแบรนด์สมาร์ทโฟน iPhone และแท็บเล็ตตระกูล iPad ได้ถูกผู้ใช้งานกลุ่มหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ฟ้องร้อง หลังผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่าง iPad mini 6 มีอาการ “จอย้วย” หรือที่เรียกว่า...

Read More