คีย์บอร์ดไร้สาย

October 18, 2021

การเลือก ไอที Work For Home ที่ต้องมีติดบ้าน

สถานการณ์ในทางด้านของประเทศไทยตอนนี้ มีโรคติดต่ออย่างพวกของโควิด 19 เป็นเชื้อโรคที่มีการระบาดและติดได้ง่าย ทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำการออกจากของบริเวณบ้านกันได้ และหลายหน่วยงานมีคำสั่งให้ทำงานที่บ้านแทน เราจึงจำเป็นต้องหาอุปกรณ์ ไอที Work For Home ที่สะดวกไว้ติดบ้านด้วยค่ะ  เพราะทางวิจัยได้ทำการทดลองว่าหากเราทำงานที่บ้านนานๆ จะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่าย เราจำเป็นต้องมีตัวช่วยดีๆ เป็นองค์ประกอบในการทำงานด้วยค่ะ...

Read More